Historia


Ulanów to urocze miasteczko położone w widłach rzek Tanwi i Sanu.

Już od początku swego istnienia w 1616 roku posiadało tzw. pal, czyli port oraz warsztaty szkutnicze, w których budowano i naprawiano statki rzeczne o różnej wyporności i różnym przeznaczeniu.

Po wybudowaniu licznych spichlerzy, Ulanów stał się znaczącym portem dla rozległych terenów Podola, Ziemi Bełskiej i Czerwieńskiej. Wtedy też nadano mu miano Małego Gdańska, które później w okresie zaborów zmieniono na Galicyjski Gdańsk.

Równolegle z rozwojem portu powstał bardzo prężny ośrodek flisactwa, co w sumie dało bujny rozwój miasta, a także sławę stolicy polskiego flisactwa.

W 1993 roku w krajobrazie Sanu i Wisły znowu pojawiła się flisacka tratwa, płynąca z Ulanowa do Gdańska, a następnie galary budowane w ulanowskiej stoczni rzecznej, specjalizującej się w produkcji tradycyjnych, drewnianych, płaskodennych jednostkach przystosowanych do obsługi ruchu rzecznego.

Nasza firma działa od 2008 roku. Początkowo dysponowaliśmy jedną jednostką typu galar. Obecnie mamy do dyspozycji kilka jednostek, które jednorazowo mogą zabrać na pokład kilkadziesiąt osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na naszych statkach przewieźliśmy tysiące zadowolonych klientów.